Go to content


HRP-120-24 - Convertidor d'entrada en AC o DC i sortida de 24V / 5A - 120W

  • Rectificació Síncrona y Pont de diodes Síncron

  • Tensió d'Entrada de 14...32Vac ó 19...45Vdc

  • Tensió i Corrent de Sortida de 24Vdc /5A (120W)

  • Eficiència Nominal del 92%

  • Possibilitat de muntar 2 unidades en paral-lel (10A)

  • Muntatge per a Carril DIN

  • Dimensions  (6M)106 x 90 x 32mm

DESCRIPCIÓ DE FUNCIONAMIENT

La família de convertidors HRP-120 es tracta d'un convertidor de dues etapes, una primera etapa composta d'una rectificació síncrona per poder optimitzar l'eficiència de conversió i d'aquesta manera no desenvolupar pèrdues i evitar increments de temperatura elevats així com la col·locació de dissipadors per poder gestionar les pèrdues.
La segona etapa es basa en un convertidor de tipus elevador-reductor també de tipus síncron per poder disposar d'una eficiència elevada, en aquest cas tampoc s'incorpora cap dissipador causa de les baixes pèrdues dels semiconductors que integren aquest convertidor.


CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

Rang de Tensió d'Entrada en AC

14...32Vac

Rang de Tensió d'Entrada en DC

19...45Vdc

Rang de Freqüència

47...63Hz

Tensió de Sortida en DC

24Vdc ±10%

Corrent de Sortida

5A

Potència Màxima

120W

Eficiència nominal

92%

Proteccions d'Entrada

Contra sobretensions i sobrecorrents

Proteccions de Sortida

Contra sobrecàrregues i curtcircuits

Conformitat a normes:

 

Inmunitat entorns industrials

EN 61000-6-2:2006

   

Emisió entorns industrials

EN 61000-6-4:2007/A1:2011

DIMENSIONS (mm)

DETALLS DE CONEXIONAT

CONEXIONAT ENTRADA / SORTIDA

MUNTATGE DE 2 UNITATS EN PARAL-LEL


Tip

Tip
Formulari de Consulta

El gran valor de la nostra empresa,

les persones que l'integren

Som un equip de professionals altament qualificats

en diferents disciplines y árees del coneixement electrònic.

© Cerc Ingeniería 2022 Tots els drets reservats

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Carretera Santa Creu de Calafell, 2
08850-Gavà
Barcelona-España
Telf.: +34 936 592 531
Fax:  +34 936 588 889
de Dilluns a Divendres
de 7:00 a 15:00
General
Dpt. Tècnic
Oficina Tècnica
Contabilitat
Back to content